دندان قروچه

فروش فایل فروشگاه شاپ می نو
آخرین مطالب
امار سایت
  • افراد آنلاین : 7
  • ورودی گوگل : 11
  • تعداد کل مطالب : 4633
  • بازدید امروز : 675
  • بازدید دیروز : 1658
  • بازدید این هفته : 2333
  • بازدید این ماه : 37321
  • بازدید کل : 6730358
در مورد کج خوابی

در مورد کج خوابی بیشتر بدانید

پرشین طب – دانستنی های پزشکی | به گزارش پرشین طب؛ می دانیم که خواب مهمترین رفتار انسان محسوب می شود. در این نوشته قصد داریم تا در مورد کج خوابی صحبت کنیم ، کج خوابی چیست و چرا اتفاق می افتد ، آیا می توان کج خوابی را درمان کرد؟ در صورت تمایل به شما عزیزان توصیه می کنیم تا انتهای نوشته با موضوع کج خوابی همراه سایت باشید.

در مورد کج خوابی بیشتر بدانید

خواب یكی از مهم‌ترین رفتار انسان بود‌‌ه و وجود‌‌ آن برای بقا ضروری است.

تقریباً یك‌سوم حیات انسان د‌‌ر خواب سپری می‌شود‌‌ و محرومیت از خواب یا بد‌‌خوابی‌ها می‌تواند‌‌ باعث اختلال د‌‌ر جسم و روان انسان گرد‌‌د‌‌ و صد‌‌مات جبران‌ناپذیری به بار آورد‌‌.

خواب از د‌‌و قسمت عمد‌‌ه تشكیل شد‌‌ه است كه اصطلاحاً به خواب حركات غیرسریع چشم (NREM) و خواب حركت سریع چشم (REM) معروف است و د‌‌ر خواب حركت سریع انسان رویا می‌بینید‌‌.

اختلالات خواب متنوع بود‌‌ه و گروه‌های مختلفی را شامل می‌شود‌‌ كه بی‌خوابی، كم‌خوابی، پر خوابی و بد‌‌خوابی را د‌‌ر برمی‌گیرد‌‌ كه بحث ما د‌‌ر مورد‌‌ بد‌‌خوابی‌ها یا كژخوابی‌ها است.

قبل از آنكه وارد‌‌ مبحث اصلی شویم یاد‌‌آوری می‌گرد‌‌د‌‌ كه یكی از علل مهم آشفتگی‌های خواب مربوط به سبك زند‌‌گی اشتباه مرد‌‌م و یا همان عد‌‌م رعایت بهد‌‌اشت خواب و عد‌‌م رعایت روش‌های مهم تسهیل خواب می‌باشد‌‌ كه از جمله می‌توان به عد‌‌م رعایت ساعات خواب و بید‌‌اری و ریتم بیولوژیك خواب، عد‌‌م رعایت اصول اتاق خواب، مصرف زیاد‌‌ كافئین د‌‌ر هنگام خواب، خورد‌‌ن غذای سنگین د‌‌ر شب، مصرف بی‌رویه و خارج از تجویز د‌‌اروهای خواب‌آور و… اشاره كرد‌‌: كه د‌‌ر همین‌جا تأكید‌‌ می‌گرد‌‌د‌‌ كه رعایت بهد‌‌اشت خواب كه بعد‌‌اً به آن پرد‌‌اخته می‌شود‌‌، بسیاری از مشكلات خواب را می‌تواند‌‌ مد‌‌یریت كند‌‌.

در مورد کج خوابی

در مورد کج خوابی

اما د‌‌ر مورد‌‌ بد‌‌خوابی‌ها:

اختلالات خواب از نگاه یك روانپزشك
بی‌خوابی كه شكایت عمد‌‌ه اشكال د‌‌ر شروع خواب، یا د‌‌ر طول خواب یا عد‌‌م راحتی پس از بید‌‌ار شد‌‌ن است و معمولاً بیمارانی كه د‌‌ر به خواب رفتن مشكل د‌‌اشته و اختلال ذهنی د‌‌ر این زمینه د‌‌ارند‌‌ و شرطی شد‌‌ه‌اند‌‌، به این معنی كه هر چه می‌خواهند‌‌ بیشتر بخوابند‌‌، كمتر خوابشان می‌برد‌‌ و همین اضطراب كه قرار است امشب نخوابند‌‌ خود‌‌ به بد‌‌‌خوابی بیشتر كمك می‌كند‌‌ و باعث اضافه شد‌‌ن اضطراب و سكته مغزی می‌شوند‌‌، گاهی بی‌خوابی‌ها بد‌‌ون علت و گاهی د‌‌ر نتیجه بهد‌‌اشت بد‌‌ خواب، اضطراب، افسرد‌‌گی و یا برخی بیماری‌های جسمی مانند‌‌ مشكل تیروئید‌‌ و یا … می‌باشد‌‌. در مورد کج خوابی بیشتر بدانید

پر خوابی: بد‌‌ین معنی كه فرد‌‌ د‌‌چار خواب‌آلود‌‌گی مفرط است و بیش از آنكه سبك زند‌‌گی خانواد‌‌گی و یا شرایط وراثت فرد‌‌ی اجازه بد‌‌هد‌‌ می‌خوابند‌‌ و د‌‌ر طی روز هم ممكن است خواب‌آلود‌‌ه بود‌‌ه و خمیازه بكشند‌‌.

اختلال خواب مربوط به تنفس: گاهی برخی اختلالات تنفسی مانند‌‌ قطع موقت نفس و سپس تند‌‌‌تند‌‌ نفس كشید‌‌ن اتفاق می‌افتد‌‌ كه می‌تواند‌‌ باعث بد‌‌خوابی یا پرخوابی د‌‌ر طول روز گرد‌‌د‌‌ و گاهی خرخر زیاد‌‌ د‌‌ر حین خواب باعث اختلال د‌‌ر خواب چه خواب فرد‌‌ و چه خواب د‌‌یگران می‌شود‌‌.

حملات خواب: كه فرد‌‌ به صورت ناگهانی د‌‌ر حالت بید‌‌اری د‌‌چار خواب‌آلود‌‌گی همراه با خواب د‌‌ید‌‌ن می‌شود‌‌ و د‌‌ر طول روز پر خواب می‌شود‌‌ كه به حملات خواب یا ناركوپسی معروف است.

بد‌‌خوابی مربوط به اختلال ریتم شبانه‌روزی خواب كه بیشتر د‌‌ر افراد‌‌ی كه شیفت كاری د‌‌ارند‌‌ د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌ و باعث به هم خورد‌‌ن ریتم خواب و سلامت جسمی- روانی می‌شود‌‌ كه باید‌‌ آماد‌‌گی آن را د‌‌اشته و اختلال ذهنی د‌‌ر این زمینه د‌‌ارند‌‌ و شرطی شد‌‌ه‌اند‌‌.

خواب و بید‌‌اری آشفته: كه به صورت خواب و بید‌‌اری‌های نامنظم د‌‌ر فرد‌‌ می‌باشد‌‌. كه با چرت‌زد‌‌ن‌های مكرر د‌‌ر طول روز و كافی نبود‌‌ن خواب شبانه و عد‌‌م احساس رضایت از مقد‌‌ار خواب همراه است.

كابوس: رویایی روشن و ترسناك كه به‌تد‌‌ریج بیشتر و گاه باعث بید‌‌ار شد‌‌ن هراس‌گونه د‌‌ر فرد‌‌ می‌شود‌‌ كابوس بیشتر د‌‌ر خواب مرحله سریع چشم همراه است و گاه به صورت رویاهای ترسناك حیوانات و یا وقایع د‌‌رد‌‌ناك زند‌‌گی است.

اختلال وحشت خواب: به صورت بید‌‌ار شد‌‌ن از خواب د‌‌ر ثلث اول شب كه معمولاً با گریه و یا اختلالات رفتاری و حالت وحشت‌زد‌‌گی همراه است.

بیشتر د‌‌ر كود‌‌كی و نوجوانی د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌ و وقتی فرد‌‌ از خواب بلند‌‌ می‌شود‌‌ محیط اطراف و انسان‌های اطراف خود‌‌ را نمی‌شناسد‌‌ و قیافه‌های آنها را ترسناك می‌بیند‌‌.

با آنكه چشم وی باز است ولی نمی‌شناسد‌‌ و د‌‌ر صبح هم چیزی را به خاطر نمی‌آورد‌‌. گاهی نوار مغز و گاهی د‌‌رمان علامتی لازم است.

خواب‌گرد‌‌ی: بیشتر د‌‌ر ثلث اول خواب اتفاق می‌افتد‌‌ و فرد‌‌ به صورت غیراراد‌‌ی از بستر بلند‌‌ و شروع به راه رفتن می‌كند‌‌ و گاهی رفتارهای تكراری مانند‌‌ صحبت كرد‌‌ن، د‌‌ستشویی رفتن و … را انجام می‌د‌‌هد‌‌ و سپس به یاد‌‌ نمی‌آورد‌‌.

بیشتر بین سن ۸-۴ سالگی و د‌‌ر پسرها بیشتر است و زمینه خانواد‌‌گی د‌‌ارد‌‌ و گاهی نوار مغزی لازم است و گاهی د‌‌رمان تحت نظر پزشك احتیاج د‌‌ارد‌‌.

حرف زد‌‌ن د‌‌ر خواب: حرف زد‌‌ن د‌‌ر خواب بیشتر د‌‌ر كود‌‌كان و گاهی بزرگسالان شایع است. برخلاف تصور د‌‌ر آن اسرار برملا نمی‌شود‌‌. صحبت بیشتر د‌‌ر حد‌‌ چند‌‌ حرف و بیشتر مربوط به نگرانی‌های طول روز است و د‌‌رمان نیاز ند‌‌ارد‌‌.

د‌‌ند‌‌ان قروچه: به صورت د‌‌ند‌‌ان‌سابی د‌‌ر طی شب و باعث آسیب د‌‌ند‌‌ان می‌شود‌‌ كه گاهی محافظ فك و د‌‌ند‌‌ان نیاز است و می‌تواند‌‌ د‌‌ر زمینه اضطراب و یا مشغله فكری باشد‌‌. گاهی د‌‌رمان نیاز است.

برخی از اختلالات خواب مربوط به مصرف مواد‌‌ یا بیماری جسمی است.

مهم‌ترین د‌‌رمان اختلالات خواب رعایت بهد‌‌اشت خواب می‌باشد‌‌.

هر روز وقت معینی بخوابید‌‌ و ساعت خواب و بید‌‌اری خود‌‌ را بیش از اند‌‌ازه به هم نریزید‌‌.

از نظر فكری د‌‌ر طی شب و همچنین استفاد‌‌ه از تلویزیون… د‌‌ر اواخر شب بپرهیزید‌‌.  از مصرف غذاهای سنگین، پرچرب د‌‌ر طی شب بپرهیزید‌‌ و سعی شود‌‌ غذا سبك باشد‌‌.

از چرت زد‌‌ن‌های بی‌د‌‌لیل روزانه بپرهیزید‌‌. مصرف بیش از اند‌‌ازه و خود‌‌سرانه د‌‌اروهای خواب‌آور، سیگار، قهوه یا كافئین را متوقف كنید‌‌.

هر روز د‌‌ر ساعات معینی غذا مصرف كنید‌‌. اتاق خواب خود‌‌ را د‌‌ر محیط كم سر و صد‌‌ا و آرام انتخاب كنید‌‌.

از نگرانی زیاد‌‌ د‌‌رصورت كم‌خوابی بپرهیزید‌‌ چون خود‌‌ باعث وسواس می‌شود‌‌ و خواب به هم می‌خورد‌‌ پیش خود‌‌ تصور كنید‌‌ حتی اگر نخوابید‌‌ اتفاقی نمی‌افتد‌‌.

گاهی به‌خصوص د‌‌ر موارد‌‌ خاصی مراجعه به روانپزشك لازم می‌شود‌‌ وقت خواب ضرورت پید‌‌ا می‌كند‌‌. د‌‌رصد‌‌د‌‌ د‌‌رمان بیماری‌های جسمی خود‌‌ برآیند‌‌ و از مصرف مواد‌‌مخد‌‌ر، پرهیز نمایند‌‌.

منبع : zendegionline

373
منتشر شده در274 روز پیش
لق شدن دندان

علائم و نشانه های لق شدن دندان را بدانید!

حتما برایتان پیش آمده است که موقع مسواک زدن متوجه می شوید بعضی از دندان هایتان کمی لق به نظر می رسند. لق به نظر رسیدن دندان ها صبح زود بسیار بیشتر است و در طول روز کمتر می شود. البته لق شدن دندان های شیری جای نگرانی را باقی نمی گذراد، اما اگر دندان های دائمی تان لق به نظر می رسند؛ نباید به سادگی از آن گذشت. ما در این مطلب می خواهیم در خصوص علت لق شدن و علائم آن توضیحاتی دهیم.

علائم

دندان های لق عموما علائم و نشانه های دیگری بجز لق شدن دندان دارند. این علائم از قرار زیر هستند:

خونریزی لثه ها
• زخم شدن لثه ها
• متورم شدن، بنفش یا قرمز رنگ شدن لثه ها
• خونریزی در طول مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن
• چرک دور دندان
• انباشت غذا بین دندان ها یا زیر لثه ها
• عقب رفتن لثه ها

بسیاری از این علائم که همراه با لق شدن دندان ها هستند و از علائم بیماری لثه شدید می باشند. باید در سریع ترین زمان ممکن به علت دندان لق خود پی ببرید تا قبل از این که دیر شود، آن را درمان کنید.

علت

بعضی از مشکلات باعث لق به نظر رسیدن دندان های دائمی می شوند، با این حال، شایع ترین علت لق شدن دندان دائمی آسیب دیدگی دهان و دندان بر اثر ضربه و یا بر اثر حادثه است. وقتی ضربه یا آسیب دیدگی دیگر به دهان و دندان وارد شود، رباط های پریودنتال کوچکی که ریشه های دندان شما را سر جای خود نگه می دارند کشیده می شوند. هر ریشه هزاران رباط دارد که سراسر ریشه قرار گرفته اند. وقتی این رباط ها کشیده شوند، دندان لق می شود.

برای اغلب بزرگسالان، این آسیب دیدگی معمولا ناشی از دندان قروچه رفتن در طول شب است. این بیماری باعث می شود در سراسر شب در هنگام خواب دندان های شما محکم به هم چسبیده شود. در بعضی از موارد، حتی دندان های خود را به عقب و جلو می سایید و رباط ها را بیش از پیش می کشید. این کار باعث می شود که در صبح احساس لق شدن دندان را داشته باشید.

یکی از علت های شایع دیگر دندان لق بیماری لثه است. وقتی پلاک و رسوب ها در زیر خط لثه بوجود بیاید، نتیجه آن عفونت است. این عفونت در صورتی که درمان نشود باعث از بین رفتن بافت لثه ها می شود و به رباط های پریودنتالی که دندان ها را سر جای خود نگه می دارد، صدمه وارد می کند. این مساله باعث لق شدن دندان ها می شود و مشکلات دندانی دیگری از قبیل از بین رفتن دندان را به بار می آورد.

تشخیص

وقتی مشخص شد که دندان های شما لق شده اند، دندانپزشک عموما تشخیص بیماری پریودنتال شدیدی را با از دست رفتن استخوان می دهد. وقتی یک دندان به این مشکل مبتلا شود، دندان های مجاور را نیز در معرض خطر لق شدن قرار می دهد، زیرا این دندان ها ساختار استخوانی مشابهی بین خود دارند. لق شدن دندان ها معمولا تا زمانی که بیماری پریودنتال از سطح متوسط به سطح پیشرفته نرود، مشخص نمی شود.
پیشرفت حرکت دندان براساس میزان از دست رفتن استخوان مرتبط با آن دندان است. حتی میزان تحرک کم به این معنا است که بیماری شدیدی دور دندان بوجود آمده است. نادیده گرفتن این بیماری باعث تشدید سریع این بیماری می شود که در این وضعیت دندان به قدری لق می شود که نمی توانید با آن چیزی بجوید یا فشاری بر روی آن وارد کنید و در نهایت می افتد. با قرار گرفتن پلاک در نواحی عمیق تر زیر دندان با حرکت دندان به جلو و عقب، میزان لق شدن دندان به سرعت افزایش پیدا می کند. دندان پزشک با معاینه وضعیت دهان و دندان شما علت لق شدن دندان را تشخیص می دهد و در صورت لزوم آزمایشات تشخیصی دیگری را نیز تجویز می کند.

درمان

در ادامه به شرح انواع درمان های لق شدن دندان می پردازیم.

جرم گیری:

هر روز حداقل دو مرتبه مسواک بزنید و نخ دندان بکشید، زیرا بهترین روش برای پیشگیری از التهاب لثه می باشد، اما این روش ها برای درمان دندان لق عموما کفایت نمی کنند. جرم گیری و تسطیح سطح ریشه دو مورد از شایع ترین روش ها برای کمک به استحکام ریشه های دندانی که به دلیل بیماری ضعیف شده اند، می باشند. جرم گیری فرآیند پاکسازی پلاک در پایین و ریشه دندان است. به طور عکس، تسطیح سطح ریشه روش پاکسازی عمیق تری است که بخشی از عاج دندان یا سطح ریشه که پلاک بر آن غالب شده است را جدا ی کند. هر دو روش عموما با همدیگر و در مطب جراح دهان یا دندان پزشک صورت می گیرند. در صورتی که بیمار پس از انجام این روش ها، با مسواک و نخ دندان کشیدن منظم دندان های خود را تمیز نگه دارد، لثه ها در اغلب موارد بهبود پیدا می کند و دندان ها در عرض چند هفته سفت می شوند.

محافظ دهان:

محافظ های دهان شایع ترین روش های درمانی برای لق شدن دندان ناشی از دندان قروچه است. محافظ های دهان عموما دهان گیرهای محافظ نرمی هستند که برای جلوگیری از تماس بین ردیف های بالایی و پایینی دندان ها را پوشش می دهد. گاهی لق شدن دندان شیری در کودکان نیز ممکن است به علت دندان قروچه رفتن باشد. این محافظ ها معمولا در سه نوع محافظ های دهان آماده، نیمه آماده و سفارشی در دسترس هستند. محافظ های دهان آماده ارزان ترین نوع از این محافظ ها هستند و عموما از پیش بسته بندی شده اند و کمتر می توان آنها را تنظیم کرد. محافظ های نیمه آماده را بیشتر می توان تنظیم کرد. این محافظ ها را می توان در آب داغ گرم کرد و سپس با اعمال فشار در دندان ها فرم داد. محافظ های سفارشی موثرترین محافظ ها هستند و همچنین گران قیمت ترین نوع محافظ دندان هستند و در اغلب موارد توسط دندان پزشک ساخته می شوند. در ابتدا یک قالب یا مدل از دندان ها ساخته می شوند و سپس محافظ دهان در قالب منطبق می شود. افرادی که علت لق شدن دندان آنها ابتلا به دندان قروچه مزمن است، این روش را موثرترین روش می دانند و در این موارد، هزینه صرف کردن ارزشش را دارد.

اسپلینت: لق شدن دندان دائمی و شیری ناشی از صدمه به سختی قابل درمان است، زیرا تا حدود زیاد به گستره و منشا مشکل بستگی دارد. در بسیاری از موارد، در صورتی که بیمار از لق شدن دندان در حین جویدن جلوگیری کند و از فعالیت هایی که باعث آسیب دیدگی بیشتر می شود خودداری کند، دندان در عرض چند هفته سفت می شود. با این حال، در صورتی که صدمه شدید باشد، دندان پزشک باید یک اسپلینت طراحی کند.

اسپلینت دندان از ماده رزین کامپوزیت و سیم ساخته می شود و دندان لق شده را به دندان هاس سفت مجاور متصل می کند. این کار باعث می شود که دندان لق ثابت بمانند و در عین حال بافت لثه دور ریشه را مستحکم می کند. مدت زمانی که اسپلینت برای درمان لق شدن دندان باید در دهان باقی بماند متغیر است، اما بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد.

جراحی و ایمپلنت: دندان لق شده ای که به خودی خود سفت نمی شوند و اسپلینت، تسطیح سطح ریشه و محافظ دهان برای آنها جواب ندهد، باید با جراحی ثابت شوند. جراحان دهان اغلب می توانند از داخل ریشه های دندان را تقویت کنند یا صرفا دندان مشکل دار را جدا کرده و یک ایمپلنت جایگزین آن کرد. ایمپلنت ها معمولا شبیه دندان های واقعی هستند، اما از مواد پلاستیکی با دوام یا رزین هایی که به فک متصل می شوند، ساخته می شوند. ایمپلنت ها معمولا توصیه نمی شوند، مگر این که لق شدن دندان برای فرد یک مشکل حاد باشد یا زیبایی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، زیرا این فرآیند تهاجمی است و همچنین هزینه زیادی در بردارد.

عوارض

لق شدن دندان دائمی در بزرگسالان نشانه دهنده این است که فرد به بیماری های جدی تری مبتلا است. بیماری پریودنتال باعث لقی دندان می شود و همچنین به حمله قلبی، سکته، دیابت و بیماری های سیستمیک دیگر مرتبط است.

پیشگیری

با رعایت بهداشت دهان و دندان، خوردن غذاهای سالم و کنترل بیماری های سیستمیک دیگر، پیشگیری از لق شدن دندان دائمی کار ساده ای است. سبک زندگی سالمی که شامل رژیم غذایی متعادل و ورزش می باشد می تواند سیستم ایمنی شما را تقویت کند تا با بیماری ها به خوبی مبارزه کنید. یک برنامه بهداشتی روزانه مخصوص دهان و دندان شامل مسواک زدن، دهان شویه کردن و نخ دندان کشیدن است. از استفاده از خمیردندان های شیمایی سفت پرهیز کنید و در عوض از خمیردندان ها و دهان شویه هایی استفاده کنید که مواد اولیه خالص و تایید شده ای دارند. این کار به کشتن باکتری هایی که مشکلات پریودنتال را بوجود می آورند، کمک می کند.

از بین بردن پلاک به صورت موثر و در یک اساس روزانه به پیشگیری از لق شدن دندان ها و بیماری لثه کمک می کند. مسواک زدن خط لثه ها و نخ دادن کشیدن قسمت زیر لثه باعث از بین رفتن باکتری های بیماری زا می شود. مکمل های غذایی به بهبود بیماری های التهاب لثه کمک می کند.

لق شدن دندان شیری در کودکان اگر ناشی از فرایند طبیعی افتادن دندان ها نباشد باید پیگیری شود تا در صورت نیاز به درمان، شرایط موجود اصلاح شود. دندان لق در بزرگسالان نیاز به پیگیری فوری دارد زیرا عموما علت لق شدن دندان در بزرگسالان می تواند بیماری مثل بیماری لثه باشد که باید درمان شود. گاهی لقی دندان در اثر ضربه و یا ناشی از حوادث می باشد، این مشکل عموما دندان های جلو را درگیر می کند.

منبع : pezeshketo.com

1,393
منتشر شده در1061 روز پیش
دندان قروچه

علت دندان قروچه چیست؟ و آیا درمان دارد؟

راه های میسر برای درمان دندان قروچه! نام عنوانی است که چندی قبل در سایت قرار گرفت . قصد داریم در این نوشته علت عمل دندان قروچه را برای شما توضیح دهیم و همچنین در ادامه مطلب به شما در مورد درمان این عمل راهکارهایی را ارائه می دهیم. به نظر شما علت دندان قروچه مربوط به فشار ناشی از اضطراب و استرس می باشد یا علت های دیگری می تواند در انجام این عمل که ممکن است به مینای دندان آسیب برساند دخیل است؟

ساییدن دندان ها به هم یا دندان قروچه بیماری ای است که بیشتر در خواب رخ می دهد، ولی در طول روز هم به صورت ساییدن یا کوبیدن دندان ها در برخی افراد دیده می شود. البته در چنین حالتی، بیمار پس از بیدار شدن از خواب از انجام این اعمال آگاهی ندارد و معمولا منکر آن می شود. به گفته دکتر غلامرضا اصفهانی زاده، متخصص پروتزهای دندانی، برخی بیماران در اثر درد ناشی از ساییدن دندان ها از خواب بیدار می شوند و گروهی دیگر اصلا دردی ندارند و بیماری شان فقط در معاینه به صورت ساییدگی دندان ها مشخص می شود.

 این دندانپزشک با اشاره به این که دندان قروچه معمولا علامت مشخصی ندارد می گوید: اما ممکن است فشار ناشی از دندان قروچه به حدی باشد که بر سطح دندان ها اثر بگذارد و مینای دندان را از بین ببرد.

علل دندان قروچه
از عوامل علل درمان قروچه  می توان به ازدیاد فعالیت عضلاتی اشاره کرد که مسئول ایجاد بسیاری از ناراحتی های گیجگاهی ـ فکی است. همچنین یکی دیگر از علل دندان قروچه تروما و اختلالات رشدی و بیماری های سیستمیک می باشد. بنابراین هر فردی که مبتلا به یکی از اختلالات فوق شود، می تواند مبتلا به بیماری دندان قروچه نیز بشود. البته یک عامل دیگر نیز در بروز این بیماری نقش دارد که موجب ازدیاد فعالیت عضلانی می شود؛ این عامل وضعیت هیجانی بیمار است.  فعالیت هیجانی هر فرد با میزان شدت فشارهای روانی وارد به وی ارتباط دارد. به بیان دیگر، استرس های روانی موجب افزایش فعالیت عضلات می شود که خود می تواند منشا فعالیت های عضلانی غیر ارادی چون دندان قروچه باشد. از علل دندان قروچه می توان به ازدیاد فعالیت عضلاتی اشاره کرد

مختل شدن واکنش های عصبی ـ عضلانی در خواب

برخی واکنش های عصبی ـ عضلانی در هر شخص به طور طبیعی وجود دارد که اثر مهارکنندگی بر حرکات عضلات بدن دارد. در واقع این عضلات، ساختمان های دندانی را در مقابل آسیب حفظ می کند.

دکتر اصفهانی زاده با اشاره به این موضوع می افزاید: به نظر می رسد در خلال فعالیت های طبیعی بدن که معمولا در خواب رخ می دهد این مکانیسم های حفاظت کننده حضور ندارد، بنابراین این سیستم ها اثر کمتری بر حرکات عضلات اعمال می کند. به این ترتیب، واکنش هایی که اثر مهارکنندگی بر فعالیت عضلات در طول روز اعمال می کند، در شب این اثر را نخواهد داشت و این وضعیت موجب می شود این اعمال شبانه، اثرات مخربی بر برخی نسوج وارد کند که دندان قروچه یکی از آثار آن است.

عوارض دندان قروچه خطر از بین رفتن مینای دندان را به دنبال دارد

بررسی ها نشان می دهد بیماری دندان قروچه به از بین بردن مینای دندان، افزایش حساسیت، ترک خوردن دندان ها و حتی شکستگی آنها منجر می شود. حتی در دندان های عقبی هم گاهی باعث از بین رفتن برجستگی های روی سطح دندان ها می شود.

البته علائم دیگری نیز ممکن است به واسطه ابتلا به دندان قروچه دیده شود؛ مانند سردرد، دندان درد، لق شدن دندان ها، تحلیل لثه، درد گردن، بی خوابی، زخم یا درد در قسمت گونه، گوش درد، ایجاد صدا هنگام باز و بسته کردن فک، حساسیت شدید دندان ها و دندانه دار شدن زبان.

 مشکلات روحی کودک و بروز دندان قروچه

مشکلات روحی ـ روانی در کودکان سه سال به بالا می تواند باعث دندان قروچه شود که در درازمدت باعث از بین رفتن مینای دندان و حساس شدن دندان نیز می شود. دکتر اصفهانی زاده با اشاره به این مساله می افزاید: این حالت در کودکان سه سال به بالا دیده می شود که علت اصلی آن وجود مشکلات روحی ـ روانی است که کودک طی روز با آن روبه رو بوده است. البته برخی بیماری ها همچون بیماری های انگلی و گوارشی در کودکان نیز می تواند در بروز دندان قروچه نقش داشته باشد. مشکلات روحی ـ روانی در کودکان باعث دندان قروچه شود

درمان دندان قروچه

اگر دندان قروچه زود تشخیص داده شود، با یافتن علت اولیه و رفع آن درمان می شود، اما به دنبال تشخیص دیرهنگام، دندان قروچه به صورت یک عادت درخواهد آمد و باید آن را با روش های اصلاح عادت درمان کرد.  دکتر اصفهانی زاده با اشاره به چند روش درمانی دندان قروچه می افزاید: محافظ یا گارد دهانی، وسیله ای پلاستیکی است که از سوی دندانپزشک ساخته می شود. این وسیله پلاستیکی روی دندان ها قرار می گیرد و از آنها در مقابل سایش محافظت می کند. بیشتر موارد دندان قروچه با همین محافظ ها رفع می شود. البته محافظ ها این بیماری را درمان نمی کند، بلکه فقط از صدمه به دندان ها و مفصل گیجگاهی ـ فکی جلوگیری می کند. این گاردها را باید هنگام خواب شب در دهان قرار داد تا دندان ها حفظ شود. همچنین دندان های صدمه دیده را می توان با روکش بازسازی کرد.

وی با اشاره به این که کنترل و درمان استرس و اضطراب نیز یکی از علت های مهم در بروز دندان قروچه ناشی از اضطراب است، تاکید می کند: بنابراین یک راهکار درمانی مهم، کم کردن استرس و اضطراب قبل از خواب است. انجام بعضی کارها مانند گوش دادن به موسیقی ملایم یا دوش آب گرم یا قراردادن یک حوله گرم روی گونه در جلوی گوش برای آرام کردن عضلات فک موثر است.

در مورد کودکان نیز می توان با ماساژ، خواندن قصه یا موسیقی ملایم آنها را پیش از خواب آرام کرد. البته باید مطمئن شوید در رژیم غذایی کودک، آب کافی وجود داشته باشد، چون کم آبی نیز می تواند با دندان قروچه در ارتباط باشد.

منبع : jamejamonline.ir

936
منتشر شده در1083 روز پیش
پوسیدگی دندان ها

عادت هایی که باعث پوسیدگی دندان ها می شود 

دندان های الماس های سفیدی هستند که در دهان ما خود نمایی می کنند ، باید مرافب این الماس سفید باشیم ؛ چرا که برخی عادت ها و مصرف برخی مواد غذایی می تواند دندان را به مرور رو به نابودی بکشاند ، در این نوشته می خواهیم در مورد عادت هایی که باعث پوسیدگی دندان ها می شود صحبت کنیم ، در صورتی که شما هم  به دندان های خود که عضو مهمی در بدن محسوب می شوند اهمیت می دهید تا انتها ما را یاری کنید.

جویدن یخ
یخ ماده ای طبیعی و بدون شکر است بنابراین ممکن است تصور کنید خوردن آن ضرری ندارد اما جویدن قطعات سخت یخ میتواند دندانهایتان را لب پر کرده و یا حتی دچار ترک خوردگی کند. اگر جویدن یخ موجب تحریک بافت نرم داخل دندان شود، دندان درد مکرر حاصل آن خواهد بود. غذاهای داغ و سرد ممکن است موجب درد سریع و شدید و ناگهانی یا دندان درد ادامه دار شود. دفعه بعدی که هوس یخ خوردن کردید، مقداری آدامس بدون شکر به جای آن بجوید.

انجام ورزش بدون محافظ دهان
هنگام انجام هر گونه ورزش برخوردی ، بدون محافظ دندان به میدان نروید. محافظ دندان یک ابزار پلاستیکی پرسی است که از ردیف بالایی دندانها محافظت مینماید و بدون آن ممکن است دندان هنگام وارد آمدن ضربه، لب ترک خورده و یا حتی بشکند. محافظ دندان متناسب با خود را میتوانید به صورت آماده خریداری کرده و یا از دندان پزشک بخواهید محافظ دهان مخصوص شما بسازد.

شیشه شیر هنگام خواب
محافظت از دندان هیچ وقت زود نیست. اگر هنگام خواب کودک شیر خواره به او شیشه شیر یا آبمیوه بدهید، دندانهای تازه او را در مسیر پوسیدگی قرار میدهید. کودک ممکن است به خوابیدن با شیشه در دهان، عادت کند و دندانهایش در تمام طول شب غرق در شکر باشند. بهتر است شیشه کودک را خارج از گهواره او بگذارید.

زیور آلات زبان
زیور آلات زبان ممکن است مد باشد اما وجود یک شی فلزی در دهان به دندان ضربه وارد کرده و ممکن است موجب ترک خوردن آن شود. زیورآلات لب نیز همین خطر را به دنبال دارد. وقتی شی فلزی به لثه مالیده میشود به آن صدمه وارد کرده و ممکن است منجر به افتادن دندان شود. دهان منبع باکتریها است بنابراین این زیور آلات خطر عفونت و زخم دهان را افزایش میدهند. به طور کلی اگر قصد دارید از این زیور آلات استفاده کنید حتما پیش از آن با دندانپزشک مشورت نمایید.

دندان قروچه
دندان قروچه به مرور زمان پوشش مینای دندان را از بین میبرد. اغلب استرس و عادات خواب موجب دندان قروچه میشوند بنابراین ممکن است کنترل آن دشوار باشد. در طول روز از مصرف غذاهای سفت خودداری کنید تا درد و آسیب ناشی از این عادت کاهش یابد. میتوانید شب هنگام از محافظ دهان استفاده کنید (ابزاری مخصوص محافظت از دندانها در مقابل دندان قروچه) تا در حین خواب دندانهایتان به خاطر ساییده شدن صدمه نبینند.

شربت سرفه
این که قطره و شربت سرفه در داروخانه ها به فروش میرسد دلیل نمیشود که مصرف آن ضرری نداشته باشد. بیشتر شربت سرفه ها پر از شکر هستند بنابراین پس از مصرف آنها دندانهایتان را خوب مسواک بزنید. فرقی نمیکند شکر چسبیده به دندانهایتان از شربت سرفه بوده یا شکلات، در هر صورت موجب تخریب دندان میشود. شکر با پلاکهایی که روی دندانها چسبیده اند، واکنش میدهد، سپس باکتریهای موجود در پلاکها شکر را به اسید تبدیل میکنند که مینای دندان را حل میکند و موجب تشکیل سوراخهای ریز در دندان میگردد.

پاستیل و آدامس
همه خوراکیهای شیرین پوسیدگی دندان را تسریع میکنند اما برخی از شکلاتها تاثیر مخربتری دارند. آدامس مدتها در دهان قرار دارد و ساعتها محتوای شکر آنها بر روی دندان باقی مانده و به اسید تبدیل شده و این اسید در تماس با مینا قرار دارد. اگر میخواهید آدامس و پاستیل بخورید به جای یک میان وعده جدا، آن را در همراه یک وعده غذایی مصرف کنید. در حین غذا بزاق بیشتری ترشح میشود که اسید و مواد باقیمانده شکلات را تا حدی میشوید و پاک میکند.

نوشابه
شکلات تنها منبع شکر دریافتی نیست. نوشابه ها ۱۱ قاشق چایخوری شکر در هر جیره غذایی دارند. علاوه بر آن نوشابه حاوی اسید سیتریک و اسید فسفریک است که مینای دندان را میزداید. نوشابه های رژیمی اگر چه شکر ندارند اما اسید بیشتری به شکل شیرین کننده مصنوعی دارند.

باز کردن همه چیز با دندان
باز کردن بطری و پاره کردن پلاستیک با دندان ممکن است مرسوم باشد اما یکی از عادات بدی است که دندانها را خراب میکند. استفاده از دندان به عنوان ابزار میتواند موجب لب پر شدن یا ترک خوردن آن شود. به جای این کار همیشه یک قیچی و در باز کن کوچک همراه خود داشته باشید. دندانهای شما فقط برای خوردن طراحی شده اند.

نوشیدنی های انرژی زا
تردیدی وجود ندارد که نوشیدنیهای ورزشی سرد پس از ورزش احساس انرژی و طراوت میبخشند اما این نوشیدنیها معمولا محتوای شکر زیادی دارند و همانند شکلات و نوشابه به مینای دندانهای شما حمله اسیدی میکنند. اگر این نوشیدنیها را به طور مکرر مصرف کنید دندانهایتان دچار پوسیدگی میشوند. یک راه بهتر جلوگیری از بی آب شدن بدن در باشگاه، مصرف آب بدون کالری و شکر است.

آبمیوه
آبمیوه سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدانها است اما متاسفانه بیشتر آنها مقدار زیادی شکر نیز دارند. برخی از آبمیوه ها به اندازه نوشابه شکر دارند. به عنوان مثال در نوشابه پرتقال تنها ۱۰ گرم شکر بیشتری نسبت به آبمیوه پرتقال وجود دارد. میوه ها قند طبیعی دارند بنابراین به دنبال آبمیوه هایی باشید که شکر افزودنی ندارند. همچنین میتوانید با افزودن مقداری آب به آبمیوه حاوی شکر، مقدار شکر آن را کاهش دهید.

چیپس سیب زمینی
باکتریهای موجود در پلاک دندان غذاهای نشاسته ای را نیز به اسید تبدیل میکنند. حمله این اسید به دندان بیست دقیقه طول میکشد و اگر غذا بین دندانهایتان باقی مانده باشد یا مرتب میان وعده مصرف کنید، مدت این حمله طولانی تر نیز خواهد بود. پس از مصرف چیپس سیب زمینی یا غذاهای نشاسته ای دیگر که ممکن است بین دندانها باقی بمانند، نخ دندان بکشید.

میان وعده مداوم
میان وعده ها باعث میشوند بزاق کمتری در حین غذا ترشح شود و بنابراین ذرات غذا مدت بیشتری در دهانتان باقی بمانند. از میان وعده به دفعات زیاد خودداری کنید و از میان وعده های کم شکر و کم نشاسته مانند هویج، بیشتر استفاده کنید.

جویدن مداد
برخی افراد هنگام تمرکز بر کار یا مطالعات مداد یا خودکار خود را میجوند. این کار همانند جویدن یخ، به دندانها صدمه میزند. زمانی که دوست دارید چیزی بجوید، آدامس بدون شکر انتخاب بهتری است. جویدن جریان بزاق را تحریک میکند، بزاق موجب تقویت و استحکام دندانها و محافظت از آنها در مقابل اسیدهای از بین برنده مینا میشود.

قهوه
رنگ تیره قهوه و اسیدیته قهوه به مرور زمان موجب زرد شدن دندانها میشود. خوشبختانه لکه حاصل با روشهای مختلف سفید کردن دندان به راحتی پاک میشود. در صورتی که نگران تغییر رنگ دندان خود هستید با دندانپزشک صحبت کنید.

سیگار کشیدن
سیگار و محصولات دیگر تنباکو مانند قلیان، زرد شدن دندانها و بیماریهای لثه که منجر به افتادن دندان میشوند را در پی خواهد داشت. همچنین تنباکو موجب سرطان دهان، لب و زبان میشود. اگر به دنبال یک دلیل دیگر برای ترک سیگار هستید، به چهره خود هنگام لبخند فکر کنید.

نوشیدنی های الکلی
نوشیدنی های الکلی مینای دندان را خراب کرده و موجب ایجاد لکه های زبر در آن میشوند که دندان را مستعد لکه و پوسیدگی مینماید.

زیاده روی در خوردن
زیاده روی در خوردن اغلب شامل مصرف مقدار زیادی شیرینی میشود که به پوسیدگی دندان منتهی میگردد. پرخوری دوره ای – پاکسازی (پرخوری و سپس استفراغ عمدی) برای دندان مخرب تر نیز هست چون اسیدهای قوی موجود در مواد استفراغی، دندان را فرسایش داده و آن را ضعیف و شکننده میکنند. این اسیدها موجب بوی بد نفس نیز میگردند. بولیمیا (پرخوری عصبی) میتواند انواع مشکلات سلامتی برای فرد ایجاد کند بنابراین در صورت چنین مشکلی باید به پزشک مراجعه کنید.

منبع : seemorgh.com

720
منتشر شده در1084 روز پیش
درمان دندان قروچه

راه های میسر برای درمان دندان قروچه!

یکی از بیماری های شایع دندان در افراد دندان قروچه می باشد که این بیماری فقط مختص کودکان نیست و بزرگسالان را نیز گرفتار خواهد کرد . دندان قروچه هنگام خواب بوجود می آید. بطوری که شخص دندانهایش را بر روی هم می ساید و صدای گوش خراشی را شکل می دهد. راه های مختلفی را می توان برای از بین بردن این دندان قروچه امتحان کرد که ما در این نوشته می خواهیم اینگونه راه ها را بررسی کنیم.

* مطلع شدن شخص به انجام دندان قروچه

دندان قروچه وضعیتی است که معمولا شخص به طور ناخودآگاه دندان های خود را بر روی هم می کشد و اغلب این اتفاق در هنگام خواب روی می دهد.

دندان قروچه در شب اغلب به دلیل تنش ها و اضطراب های روزانه است؛ با این وجود برخی افراد دندان های خود را در طول روز نیز بهم می سایند اما از آنجاییکه دندان قروچه اغلب در شب و زمانی که شخص خواب است روی می دهد، شخص متوجه این کار خود نمی شود.

بنابراین برای پی بردن به این موضوع، باید از افراد خانه سوال کند که آیا هنگام خواب دندان قروچه می کند یا خیر.

همچنین می توان با استفاده از یک ضبط صوت در کنار محل خواب خود و ضبط صدا در هنگام خواب، به دنبال صدای ساییدن دندان ها گشت.

با این وجود اگر با بکار بردن این روش ها باز هم موفق به تایید این موضوع نشد باید به دندانپزشک مراجعه کرد.

دندانپزشکان با معاینه دهان، دندان و فک ها می توانند متوجه علائم ساییدن دندان ها بر روی هم شوند.

زمانی که شخص متوجه شد دندان قروچه می کنید در آن صورت می تواند این وضعیت را با رعایت راهکارهای خانگی و نیز استفاده از برخی راهکارهای حرفه ای درمان کند.

* کاهش تنش و اضطراب

تنش و اضطراب عامل اصلی ساییدن دندان ها بر روی هم است بنابراین باید برای برطرف کردن دندان قروچه تنش و اضطراب خود را از بین برد. مراجعه به یک مشاور تنش، ورزش و مدیتیشن از جمله راهکارها برای کاهش تنش و اضطراب است. از دیگر راهکارهایی که در این رابطه می توان بکار برد خوابیدن و بیدار شدن در یک ساعت مشخص است، این کار به انسان انرژی بیشتری برای پرداختن به کارهای روزانه خود می دهد.

همچنین صرف اوقات با دوستان و تفریح و خنده با آنها به کاهش تنش و اضطراب کمک می کند.

صرف سه وعده غذای سالم، حذف کافئین از رژیم غذایی، متوقف ساختن نوشیدن سودا، قهوه، نوشیدنی های انرژی زا و مصرف زیاد شکلات نیز در رابطه با کاهش تنش و اضطراب کمک کننده است.

کافئین یک تحریک کننده است که استراحت ذهن و عضلات فک را به ویژه در شب بسیار دشوار می سازد.

* متوقف ساختن جویدن مواد غیر خوراکی

از دیگر راهکارهایی که برای درمان دندان قروچه می توان انجام داد متوقف ساختن جویدن مواد غیر خوراکی است.

این کار یک عادت تنش آور است که معمولا عضلات دهان را درگیر می کند برای مثال اگر عادت دارید در زمان تنش خودکار و یا مداد خود را بجوید باید این عادت را ترک کنید.

* در طول روز فک های خود را بر هم فشار ندهید

اگر متوجه شدید که فک خود را در طول روز نیز بهم فشار می دهید و یا دندان های خود را بر روی هم می سایید باید سعی کنید تا با قرار دادن زبان خود در بین دندان ها به فک خود استراحت دهید.

* افزودن مکمل های کلسیم و منیزیم به رژیم غذایی

کلسیم و منیزیم برای عملکرد ماهیچه و سلامت سامانه عصبی ضروری هستند اگر میزان کافی کلسیم و منیزیم نداشته باشید با مشکلاتی نظیر فشار دادن دندان ها بر روی هم، تنش و سایر مشکلات عضلانی مواجه خواهید شد.

* ایجاد آرامش در زمان قبل از خواب

کاهش تنش، قبل خواب بسیار مهم است زیرا باعث می شود که فرد در طول شب آرامش بیشتری داشته باشد و در نتیجه کمتر دندان های خود را بر روی هم بساید.

برای کسب آرامش قبل از خواب می توان ماهیچه های گردن، شانه و صورت را ماساژ داد و با انگشت و کف دست اطراف صورت، پیشانی و فک را به صورت دورانی ماساژ داد.

همچنین قرار دادن یک حوله گرم بر روی صورت موجب شل کردن ماهیچه های صورت شده و در نتیجه وضعیت آرامتری برای ذهن ایجاد می کند.

گوش دادن به موسیقی آرامش بخش ، کتاب خواندن در رختخواب و خاموش کردن تلویزیون، رایانه، لپ تاپ و تلفن همراه دستکم یک ساعت قبل از خواب از دیگر راهکارهایی است که به ایجاد آرامش قبل از خواب کمک می کنند.

* مراجعه به دندانپزشک

اگر با رعایت این دستورالعمل ها باز هم متوجه شدید که دندان قروچه می کنید در آن صورت باید به دندانپزشک مراجعه کنید.

ساییدن مزمن دندان ها بر روی هم می تواند نتیجه شکسته شدن، شل شدن و یا افتادن دندان باشد.

اگر به طور مداوم دندان های خود را بهم می سایید ممکن است به درمان های دندانپزشکی نظیر روت کانال، ایمپلنت ، دندان مصنوعی جزئی و یا حتی دندان مصنوعی کامل نیاز داشته باشید.

دندانپزشک درمان مناسب هر بیمار را ارائه می دهد که از آن جمله می توان به داروهایی که باعث شل کردن عضلات صورت و فک می شوند، تنظیم آرایش دندان ها و استفاده از پلاک های محافظ دندان (گارد دهانی) در طول شب اشاره کرد.

محافظ دندان، وسیله ای پلاستیکی است که توسط دندانپزشک ساخته می شود. این وسیله پلاستیکی روی دندان ها قرار می گیرد و از آنها در مقابل سایش محافظت می کند. بیشتر موارد دندان قروچه توسط همین محافظ ها رفع می شوند.

البته این گاردها موجب درمان دندان قروچه نمی شوند بلکه فقط از صدمه به دندان ها و مفصل گیجگاهی – فکی جلوگیری می کنند.

این گاردها را باید هنگام خواب شب در دهان قرار داد تا از دندان ها محافظت کنند.

منبع : hidoctor.ir

957
منتشر شده در1088 روز پیش