اختلالات خواب

فروش فایل فروشگاه شاپ می نو
آخرین مطالب
امار سایت
  • افراد آنلاین : 10
  • ورودی گوگل : 16
  • تعداد کل مطالب : 4601
  • بازدید امروز : 3150
  • بازدید دیروز : 3465
  • بازدید این هفته : 39296
  • بازدید این ماه : 253204
  • بازدید کل : 6535494
در مورد کج خوابی

در مورد کج خوابی بیشتر بدانید

پرشین طب – دانستنی های پزشکی | به گزارش پرشین طب؛ می دانیم که خواب مهمترین رفتار انسان محسوب می شود. در این نوشته قصد داریم تا در مورد کج خوابی صحبت کنیم ، کج خوابی چیست و چرا اتفاق می افتد ، آیا می توان کج خوابی را درمان کرد؟ در صورت تمایل به شما عزیزان توصیه می کنیم تا انتهای نوشته با موضوع کج خوابی همراه سایت باشید.

در مورد کج خوابی بیشتر بدانید

خواب یكی از مهم‌ترین رفتار انسان بود‌‌ه و وجود‌‌ آن برای بقا ضروری است.

تقریباً یك‌سوم حیات انسان د‌‌ر خواب سپری می‌شود‌‌ و محرومیت از خواب یا بد‌‌خوابی‌ها می‌تواند‌‌ باعث اختلال د‌‌ر جسم و روان انسان گرد‌‌د‌‌ و صد‌‌مات جبران‌ناپذیری به بار آورد‌‌.

خواب از د‌‌و قسمت عمد‌‌ه تشكیل شد‌‌ه است كه اصطلاحاً به خواب حركات غیرسریع چشم (NREM) و خواب حركت سریع چشم (REM) معروف است و د‌‌ر خواب حركت سریع انسان رویا می‌بینید‌‌.

اختلالات خواب متنوع بود‌‌ه و گروه‌های مختلفی را شامل می‌شود‌‌ كه بی‌خوابی، كم‌خوابی، پر خوابی و بد‌‌خوابی را د‌‌ر برمی‌گیرد‌‌ كه بحث ما د‌‌ر مورد‌‌ بد‌‌خوابی‌ها یا كژخوابی‌ها است.

قبل از آنكه وارد‌‌ مبحث اصلی شویم یاد‌‌آوری می‌گرد‌‌د‌‌ كه یكی از علل مهم آشفتگی‌های خواب مربوط به سبك زند‌‌گی اشتباه مرد‌‌م و یا همان عد‌‌م رعایت بهد‌‌اشت خواب و عد‌‌م رعایت روش‌های مهم تسهیل خواب می‌باشد‌‌ كه از جمله می‌توان به عد‌‌م رعایت ساعات خواب و بید‌‌اری و ریتم بیولوژیك خواب، عد‌‌م رعایت اصول اتاق خواب، مصرف زیاد‌‌ كافئین د‌‌ر هنگام خواب، خورد‌‌ن غذای سنگین د‌‌ر شب، مصرف بی‌رویه و خارج از تجویز د‌‌اروهای خواب‌آور و… اشاره كرد‌‌: كه د‌‌ر همین‌جا تأكید‌‌ می‌گرد‌‌د‌‌ كه رعایت بهد‌‌اشت خواب كه بعد‌‌اً به آن پرد‌‌اخته می‌شود‌‌، بسیاری از مشكلات خواب را می‌تواند‌‌ مد‌‌یریت كند‌‌.

در مورد کج خوابی

در مورد کج خوابی

اما د‌‌ر مورد‌‌ بد‌‌خوابی‌ها:

اختلالات خواب از نگاه یك روانپزشك
بی‌خوابی كه شكایت عمد‌‌ه اشكال د‌‌ر شروع خواب، یا د‌‌ر طول خواب یا عد‌‌م راحتی پس از بید‌‌ار شد‌‌ن است و معمولاً بیمارانی كه د‌‌ر به خواب رفتن مشكل د‌‌اشته و اختلال ذهنی د‌‌ر این زمینه د‌‌ارند‌‌ و شرطی شد‌‌ه‌اند‌‌، به این معنی كه هر چه می‌خواهند‌‌ بیشتر بخوابند‌‌، كمتر خوابشان می‌برد‌‌ و همین اضطراب كه قرار است امشب نخوابند‌‌ خود‌‌ به بد‌‌‌خوابی بیشتر كمك می‌كند‌‌ و باعث اضافه شد‌‌ن اضطراب و سكته مغزی می‌شوند‌‌، گاهی بی‌خوابی‌ها بد‌‌ون علت و گاهی د‌‌ر نتیجه بهد‌‌اشت بد‌‌ خواب، اضطراب، افسرد‌‌گی و یا برخی بیماری‌های جسمی مانند‌‌ مشكل تیروئید‌‌ و یا … می‌باشد‌‌. در مورد کج خوابی بیشتر بدانید

پر خوابی: بد‌‌ین معنی كه فرد‌‌ د‌‌چار خواب‌آلود‌‌گی مفرط است و بیش از آنكه سبك زند‌‌گی خانواد‌‌گی و یا شرایط وراثت فرد‌‌ی اجازه بد‌‌هد‌‌ می‌خوابند‌‌ و د‌‌ر طی روز هم ممكن است خواب‌آلود‌‌ه بود‌‌ه و خمیازه بكشند‌‌.

اختلال خواب مربوط به تنفس: گاهی برخی اختلالات تنفسی مانند‌‌ قطع موقت نفس و سپس تند‌‌‌تند‌‌ نفس كشید‌‌ن اتفاق می‌افتد‌‌ كه می‌تواند‌‌ باعث بد‌‌خوابی یا پرخوابی د‌‌ر طول روز گرد‌‌د‌‌ و گاهی خرخر زیاد‌‌ د‌‌ر حین خواب باعث اختلال د‌‌ر خواب چه خواب فرد‌‌ و چه خواب د‌‌یگران می‌شود‌‌.

حملات خواب: كه فرد‌‌ به صورت ناگهانی د‌‌ر حالت بید‌‌اری د‌‌چار خواب‌آلود‌‌گی همراه با خواب د‌‌ید‌‌ن می‌شود‌‌ و د‌‌ر طول روز پر خواب می‌شود‌‌ كه به حملات خواب یا ناركوپسی معروف است.

بد‌‌خوابی مربوط به اختلال ریتم شبانه‌روزی خواب كه بیشتر د‌‌ر افراد‌‌ی كه شیفت كاری د‌‌ارند‌‌ د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌ و باعث به هم خورد‌‌ن ریتم خواب و سلامت جسمی- روانی می‌شود‌‌ كه باید‌‌ آماد‌‌گی آن را د‌‌اشته و اختلال ذهنی د‌‌ر این زمینه د‌‌ارند‌‌ و شرطی شد‌‌ه‌اند‌‌.

خواب و بید‌‌اری آشفته: كه به صورت خواب و بید‌‌اری‌های نامنظم د‌‌ر فرد‌‌ می‌باشد‌‌. كه با چرت‌زد‌‌ن‌های مكرر د‌‌ر طول روز و كافی نبود‌‌ن خواب شبانه و عد‌‌م احساس رضایت از مقد‌‌ار خواب همراه است.

كابوس: رویایی روشن و ترسناك كه به‌تد‌‌ریج بیشتر و گاه باعث بید‌‌ار شد‌‌ن هراس‌گونه د‌‌ر فرد‌‌ می‌شود‌‌ كابوس بیشتر د‌‌ر خواب مرحله سریع چشم همراه است و گاه به صورت رویاهای ترسناك حیوانات و یا وقایع د‌‌رد‌‌ناك زند‌‌گی است.

اختلال وحشت خواب: به صورت بید‌‌ار شد‌‌ن از خواب د‌‌ر ثلث اول شب كه معمولاً با گریه و یا اختلالات رفتاری و حالت وحشت‌زد‌‌گی همراه است.

بیشتر د‌‌ر كود‌‌كی و نوجوانی د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌ و وقتی فرد‌‌ از خواب بلند‌‌ می‌شود‌‌ محیط اطراف و انسان‌های اطراف خود‌‌ را نمی‌شناسد‌‌ و قیافه‌های آنها را ترسناك می‌بیند‌‌.

با آنكه چشم وی باز است ولی نمی‌شناسد‌‌ و د‌‌ر صبح هم چیزی را به خاطر نمی‌آورد‌‌. گاهی نوار مغز و گاهی د‌‌رمان علامتی لازم است.

خواب‌گرد‌‌ی: بیشتر د‌‌ر ثلث اول خواب اتفاق می‌افتد‌‌ و فرد‌‌ به صورت غیراراد‌‌ی از بستر بلند‌‌ و شروع به راه رفتن می‌كند‌‌ و گاهی رفتارهای تكراری مانند‌‌ صحبت كرد‌‌ن، د‌‌ستشویی رفتن و … را انجام می‌د‌‌هد‌‌ و سپس به یاد‌‌ نمی‌آورد‌‌.

بیشتر بین سن ۸-۴ سالگی و د‌‌ر پسرها بیشتر است و زمینه خانواد‌‌گی د‌‌ارد‌‌ و گاهی نوار مغزی لازم است و گاهی د‌‌رمان تحت نظر پزشك احتیاج د‌‌ارد‌‌.

حرف زد‌‌ن د‌‌ر خواب: حرف زد‌‌ن د‌‌ر خواب بیشتر د‌‌ر كود‌‌كان و گاهی بزرگسالان شایع است. برخلاف تصور د‌‌ر آن اسرار برملا نمی‌شود‌‌. صحبت بیشتر د‌‌ر حد‌‌ چند‌‌ حرف و بیشتر مربوط به نگرانی‌های طول روز است و د‌‌رمان نیاز ند‌‌ارد‌‌.

د‌‌ند‌‌ان قروچه: به صورت د‌‌ند‌‌ان‌سابی د‌‌ر طی شب و باعث آسیب د‌‌ند‌‌ان می‌شود‌‌ كه گاهی محافظ فك و د‌‌ند‌‌ان نیاز است و می‌تواند‌‌ د‌‌ر زمینه اضطراب و یا مشغله فكری باشد‌‌. گاهی د‌‌رمان نیاز است.

برخی از اختلالات خواب مربوط به مصرف مواد‌‌ یا بیماری جسمی است.

مهم‌ترین د‌‌رمان اختلالات خواب رعایت بهد‌‌اشت خواب می‌باشد‌‌.

هر روز وقت معینی بخوابید‌‌ و ساعت خواب و بید‌‌اری خود‌‌ را بیش از اند‌‌ازه به هم نریزید‌‌.

از نظر فكری د‌‌ر طی شب و همچنین استفاد‌‌ه از تلویزیون… د‌‌ر اواخر شب بپرهیزید‌‌.  از مصرف غذاهای سنگین، پرچرب د‌‌ر طی شب بپرهیزید‌‌ و سعی شود‌‌ غذا سبك باشد‌‌.

از چرت زد‌‌ن‌های بی‌د‌‌لیل روزانه بپرهیزید‌‌. مصرف بیش از اند‌‌ازه و خود‌‌سرانه د‌‌اروهای خواب‌آور، سیگار، قهوه یا كافئین را متوقف كنید‌‌.

هر روز د‌‌ر ساعات معینی غذا مصرف كنید‌‌. اتاق خواب خود‌‌ را د‌‌ر محیط كم سر و صد‌‌ا و آرام انتخاب كنید‌‌.

از نگرانی زیاد‌‌ د‌‌رصورت كم‌خوابی بپرهیزید‌‌ چون خود‌‌ باعث وسواس می‌شود‌‌ و خواب به هم می‌خورد‌‌ پیش خود‌‌ تصور كنید‌‌ حتی اگر نخوابید‌‌ اتفاقی نمی‌افتد‌‌.

گاهی به‌خصوص د‌‌ر موارد‌‌ خاصی مراجعه به روانپزشك لازم می‌شود‌‌ وقت خواب ضرورت پید‌‌ا می‌كند‌‌. د‌‌رصد‌‌د‌‌ د‌‌رمان بیماری‌های جسمی خود‌‌ برآیند‌‌ و از مصرف مواد‌‌مخد‌‌ر، پرهیز نمایند‌‌.

منبع : zendegionline

363
منتشر شده در242 روز پیش
نوشیدنی موز و دارچین

اگر یک ساعت قبل خواب نوشیدنی موز و دارچین بخوریم چه اتفاقی می افتد

پرشین طب – مواد غذایی | به گزارش پرشین طب؛ تغییرات فیزیولوژیک به خاطر نداشتن خواب کافی می تواند زمینه ساز بیماری شود. بیماری هایی مانند چاقی، دیابت و مشکلات قلبی علاوه بر این می تواند سبب مشکلات روحی مانند افسردگی شود. نقص ایمنی و بی حالی شدید نیز از دیگر مشکلات این مسئله هستند.

بی خوابی باعث کاهش:

تلورانس گلوکوز

هورمون سرکوب اشتها

عملکردهای شناختی

هوشیاری رفتاری

تمرکز و حواس

که نتیجه ی آن:

تحریک هورمون اشتها

خطرات افزایش وزن

حوادث کرونری منفی

سردرگمی شناختی

قضاوت های نادرست و پیامد های بد

فشار خون

مشکلات التهابی

کورتیزول و هورمون استرس

فعال سازی سمپاتیک

درمان ساده از روش کاملا طبیعی

پتاسیم

طی مطالعات انجام شده در دانشگاه سن دیگو کالیفرنیا نشان داده شد که پتاسیم می تواند اختلالات خواب را درمان نماید و همچنین کیفیت بهره وری انسان از خواب را افزایش دهد.

نوشیدنی موز و دارچین

نوشیدنی موز و دارچین

دارچین

آزمایش دیگری که توسط گروه فارماکولوژی دانشکده ی پزشکی رامایا انجام شد نشان دهنده ی اثرات فیزیولوژیکی دارچین برروی سیستم های مختلف بدن بود.

دارچین می تواند تا حد زیادی عواملی که مانع از داشتن خواب مفید می شود را از بین ببرد.

عصاره ی دارچین باعث پایین آمدن سطح انسولین شده و استفاده مغز از گلوکز را افزایش می دهد. که این برای بیماران دیابتی و آلزایمری بسیار مفید است.

در میان دیگر خواص دارچین می توان به خاصیت ضد باکتریایی، ضد التهابی و همچنین دارا بودن از خواص آنتی اکسیدان آن اشاره نمود.

ترکیبات دارچین می توانند برای کاهش چربی و مراقبت از قلب بسیار موثر و مناسب باشند.

بابونه

بابونه بخاطر ارزش دارویی که داشت از گذشته تا کنون استفده می شود. شاید یکی از قدیمی ترین گیاهان شناخته شده با خواص دارویی به شمار می رود.

مطالعات زیادی درمورد فواید این گیاه صورت گرفته است. بوی مطبوع بابونه باعث می شود تا استنشاق آن سبب کاهش سطح استرس در افراد شود.

نحوه ی تهیه ی نوشیدنی (رویای شیرین)

مواد لازم:

۳ فنجان آب فیلتر شده

۱ موز پوست کنده و قطعه قطعه شده ( منبع پتاسیم)

۲ قاشق غذاخوری گل بابونه خشک

۸/۱ قاشق چای خوری پود دارچین

دستور العمل:

ابتدا در یک تابع آب را به جوش آورید و سپس موز را به آن اضافه کنید

اجازه دهید تا سه دقیقه گرما از بین برود

گل بابونه را به نوشیدنی اضافه کنید و ده دقیقه صبر کنید

سپس آن را با یک لیوان چای مخلوط کنید

کمی دارچین به آن اضافه نمایید.

منبع : dailyhealthpost

625
منتشر شده در726 روز پیش
استرس و اضطراب

راه های مقابله با استرس و اضطراب

پرشین طب – سلامت روح و روان | به گزارش پرشین طب؛ همه ما استرس را تجربه کرده ایم. هر فردی در هر شغل و کاری که مشغول است؛ استرس را با خود بهمراه دارد اما شدت آن بستگی به حساسیت شغل دارد. گاهی اوقات شده است افراد هنگام صبح استرس دارند. استرس در صبح هم می تواند علامت و نشانه های خاص خودش را داشته باشد. برای داشتن سلامت روان و روحیه خوب باید این استرس و اضطرابها کم شود اما بواقع چگونه می توان استرس را از خود دور کرد؟! ما در این نوشته می خواهیم شما را با نحوه دوری از اضطراب و استرس بیشتر آشنا کنیم.

بنا به گزارش انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا، ناهنجاری‌های اضطرابی مربوط به وراثت می‌شوند. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ در Molecular Psychology منتشرشد، نشان می‌دهد ارتباطی میان ناهنجاری‌های اضطرابی مانند OCD و ژن‌هایی که از والدین‌مان به ارث می‌بریم وجود دارد، که بیشتر شبیه نوع وراثت در رنگ چشم و مو می‌باشد. بنابراین والدین مضطرب ، یعنی تربیت با اضطراب و بزرگسالی با اضطراب.

البته، ترس اضطرابی ما از خیلی جهات چیز خوبی است. این احساس تنش مزمن، چیزی است که وقتی می‌خواهیم برای انجام کاری مهم آماده شویم، هشیار و دقیق نگه‌مان می‌دارد و به ما انگیزه می‌دهد تا در رقابت‌ها جلو بزنیم و از خط پایان دوِ ده کیلومتر رد شویم. اما ناهنجاری اضطرابی، استرس سالم ما را تا حدودی نابود می‌کند و به یک مشکل جدی تبدیل می‌شود.

و اگر اضطراب در ژن شماست، ممکن است با تمام عوارض ناخوشایند آن مانند سردرد، اختلالات خواب، یا نابودی میل جنسی مواجه شوید. اما حتی اگر والدین مضطرب و افسرده هم دارید، محکوم نیستید که همیشه استرس داشته باشید. برای شما شش ترفند داریم تا بتوانید به آرامش برسید.

با ترس‌های‌تان روبرو شوید.
بعضی از درمانگرها دریافته‌اند که یکی از سلاح‌های کلیدی در نبرد با استرس، توانایی مواجهه با ترس‌های‌مان است. اضطراب تا حدود زیادی ناجوری بین تهدید دریافت‌شده و توانایی دریافت شده شما برای غلبه بر ان است. بنابراین اگر یادبگیرید که زودتر و مکررا با ترس‌های‌تان روبرو شوید، می‌توانید بر آنها غلبه کنید. از ارتفاع می‌ترسید؟ در یک کلاس صخره‌نوردی یا باشگاه بولدرینگ ثبت نام کنید و خودتان را به مبارزه و چالش عادت دهید.

مکث کنید.
وقتی اضطراب‌تان شروع می‌شود، دم بزنید و نفس عمیق بکشید. می‌توانید هر روز صبح از نور آفتاب بهره ببرید یا وقتی استرس‌تان شروع شد، مکث کنید و پنج دقیقه مدیتیشن داشته باشید، توقف کردن، نفس عمیق کشیدن و پاکسازی ذهن می‌تواند تاثیر شگرفی داشته باشد.

بخوابید.
تحقیقی از جانب دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافته است، کم‌خوابی، اضطراب زمینه‌دارتان را تشدید می‌کند. وقتی مغز با کمبود خواب مواجه شود، نواحی مختلف را فریب می‌دهد که احساس را طی فرایندی به این تفکر تبدیل کند که شما موضوعی دارید که باید بابتش نگران باشید. و کسانی که زود نگران می‌شوند هم نسبت به این عارضه آسیب‌پذیرترند، پس هرشب یک خواب خوب ۷ تا ۹ ساعته داشته باشید.

مطلب مرتبط: عادت هایی که باعث استرس می شوند

خواسته ناگهانی درون‌تان را کنترل و مهار کنید.
خبر کوتاه این‌که: شما نمی‌توانید همه‌چیز را کنترل کنید. وقتی ما سعی می‌کنیم شرایط یا نتایجی را که واقعا نفوذی روی‌شان نداریم کنترل کنیم، اضطراب شروع می‌شود. بنابراین این پند را بپذیرید و این موضوع را ول کنید! روی نتایجی تمرکز کنید که تحت کنترل شما هستند تا ترس فزاینده‌تان کاهش پیدا کند.

حواس‌تان به نوشیدنی‌های‌تان باشد.
اگر هم‌اکنون با طوفانی از اضطراب روبرو هستید، آخرین کاری که دوست دارید انجام دهید نوشیدن یک فنجان قهوه است. ثابت شده کافئین زیاد موجب افزایش اضطراب و افسردگی در فرد پراسترس می‌شود. اگر برای آرام ماندن می‌جنگید، بیشتر از یک فنجان قهوه در روز ننوشید.

از خود بپرسید: ” چه می‌شود اگر…؟”.
واقعا از چه چیزی تا این حد می‌ترسید؟ یکی از معروف‌ترین تکنیک‌هایی که درمانگرها برای مهار احساسات منفی از آن استفاده می‌کنند این است که بیمار را وادار به پرسش از خود می‌نمایند.” بیشترین ترس من واقعا از کجا می آید؟”، ” چقدر احتمال دارد که رخ بدهد؟”، ” اگر رخ داد چگونه با آن مواجه خواهم شد؟”. خودتان را به بدترین سناریو ممکن بکشانید، با این‌کار می‌توانید واقعیت را تا حدود بسیار زیادی قابل کنترل کنید.

منبع : healthmag

692
منتشر شده در830 روز پیش

خواب راحت را تجربه کنید!

یکی از نعمت های خداوند به انسان خوابیدن می باشد. داشتن خواب بی دغدغه و آرام برای خیلی ها تبدیل به آروزی دست نیافتنی شده است. پزشکان می گویند اختلال خواب به سه دسته تقسیم می شوند که هر کدام تعریف جداگانه ای برای خود دارد. یک اختلال مربوط به زمانی است که فرد در هنگام ورود به خواب تجربه می کند، دوم مشکلات مربوط به حین خواب و سوم به مشکلات بیداری فرد مربوط می شود. در این بحث ساده ترین راهکارها برای یک خواب راحت را به شما می گوییم.

از اختلالات خواب چه می دانید؟

وی ادامه داد:« برخی از افرد به راحتی نمی توانند بخوابند و دیر به خواب می روند و برخی از افراد نیز به طور مکرر در حین شب از خواب بیدار می شوند در مقابل برخی از افراد به راحتی به خواب می روند اما صبح زودتر از موعد از خواب بیدار می شوند و نمی توانند بخوابند که هریک مشکلاتی را برای فرد ایجاد می کند که به نوعی می توان آن را در زمره اختلالات خواب مطرح کرد.»

کابوس ها انرژی شما را می گیرند
این روانشناسی بالینی افزود:« ممکن است فرد مشکلی در شروع و حین و لحظه بیداری نداشته باشد اما به دلیل کابوس هایی که می بیند کیفیت خواب خوبی ندارد و سرحال از خواب بیدار نمی شود و از انرژی کمی برخورداراست. چنین مشکلاتی بیشتر در افرد مبتلا به افسردگی دیده می شود.»

نقش استرس در اختلالات خواب
وی در پاسخ به اینکه آیا استرس می تواند موجب بروز اختلالات خواب شود تاکید کرد:« در بحث استرس یکی از مسائلی که باید در ابتدا مورد بررسی و تغییر قرار گیرد بحث خواب است. نکته قابل توجه این است که صرف منابع استرس مطرح نیست بلکه واکنش و نوع مقابله فرد با استرس نقش تعیین کننده ای دارد.»

ضعف مدیریت استرس عامل بی خوابی
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود:« برخی از افراد نمی توانند استرس را به خوبی مدیریت کنند در اینجا دو بحث مطرح است اول ارزیابی اینکه منبع استرس را تهدیدآمیزتر از واقعیت ارزیابی می کنند و بحث دوم این است که فرد تصور می کند توان کافی برای مقابله با استرس ندارد، در نتیجه این نوع ارزیابی باعث می شود خواب خوبی را تجربه نکند.»

پرونده های باز ذهن، خواب را می رباید
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی تاکید کرد:« کسب مهارت های مقابله با استرس و حل پرونده های باز در ذهن افراد نقش موثری در ساماندهی خواب آنها خواهد داشت تا زمانی که فرد نتواند مسائلی که ذهن وی را درگیر کرده است حل کند همچنان ذهن به هنگام خواب این مسائل را پردازش می کند که انرژی وی را می گیرد.»

با یوگا خواب آرام را تجربه کنید
وی ادامه داد:« مداخلاتی درمقابله با اختلالات خواب مطرح است که یکی از آنها بحث ورزش و آرام سازی است. ورزش چه از لحاظ فیزیولوژیکی و چه به لحاظ روانشناختی موثر واقع می شود. در کنار ورزش از آرام سازی هایی صحبت می شود که بخشی از آن توسط روانشناسان آموزش داده می شوند و بخشی دیگر آموزه هایی است که از مشرق زمین آمده و به نوعی توسط جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفته است که از این میان می توان به یوگا اشاره کرد و پژوهش هایی نیز مفید بودن این روش را تایید کرده است.»

نکته های ساده برای پیشگیری از اختلالات خواب
دکتر پورشریفی درباره راه های پیشگیری از بروز اختلالات خواب گفت:« گاهی مشکلات خواب افراد با مداخلات ساده ای قابل تغییر است به عنوان مثال با داشتن افکار منفی، مشاهده اخبار قبل از خواب، دیدن فیلم های نامناسب و مطالعه کتاب هایی که باعث بروز هیجان های منفی می شود احتمال بیشتری دارد فرد دچار اختلال خواب شود بنابراین لازم است فرد در طول روز بویژه قبل از خواب از داده هایی که بار منفی ایجاد می کند خودداری کند.»

اگر خوابتان نمی آید به رختخواب نروید
وی ادامه داد:« گاهی علت مشکلات خواب، شرطی سازی هایی است که به هنگام خواب رخ می دهد یعنی به هنگام گذاشتن سر بر روی بالش، افکار منفی به سراغ فرد می آید بنابراین بهتر است تا زمانی که فرد خواب آلوده نشده است به محل خواب مراجعه نکند.»

مصرف غذاهای محرک ممنوع
این روانشناس بالینی افزود:« از دیگر مسائلی که می توان با رعایت آن به سادگی از بروز اختلالات خواب جلوگیری کرد خودداری از مصرف غذاهایی است که هوشیاری را زیاد می کند مثل مصرف چای و نوشیدنی های حاوی کافئین و مواد محرک است. برخی از افراد با پیاده روی و یا نحوه خوردن شام اختلالات خواب خود را کنترل می کنند.»

برای خواب راحت، مسائل را حل کنید
وی گفت:« آنچه که بدان اشاره شد مداخلات رفتاری برای کنترل اختلالات خواب است اما اصل مداخلاتی است که در ذهن فرد و به عبارت روانشناسان “شناختی” باید اتفاق افتد. تا زمانی که فرد نتواند مسائل را حل کنند ممکن است اختلالات خواب داشته باشد.»
اگر فرد به تنهایی قادر به حل مشکلات خود نبوده و اختلالات خواب وی ادامه داشته باشد توصیه می شود مداخلات تخصصی را از متخصصان سلامت از جمله روانشناسان، روانپزشکان و مشاوران دریافت کنند.»

مصرف خودسرانه قرص های خواب آور ممنوع
وی در پاسخ به اینکه آیا مصرف خودسرانه قرص های خواب آور مجاز است گفت:« مصرف هر دارویی اگر بدون تجویز پزشک و مطابق با نیاز فرد نباشد ممکن است موجب بروز مشکلات و آثار جانبی برای فرد شود. از طرفی برخی از مشکلات افراد بویژه مشکل اختلالات خواب، ممکن است با یک مداخلات معمولی روانشناختی و مشاوره ای برطرف شود. طبیعتا استفاده از دارو مگر به حسب ضرورت و بدون تجویز پزشک توصیه نمی شود.»

از مصرف داروهای تجویزی نترسید
پورشریفی با بیان اینکه برخی از افراد از مراجعه به روانپزشک و مصرف داروهای تجویزی خودداری می کنند تاکید کرد:« نگرانی کلی افراد در مورد اینکه ممکن است با مصرف داروهای تجویزی پزشک دچار مشکلاتی شوند گاهی بزرگنمایی می شود و باید گفت فایده دارویی که برحسب نیاز فرد توسط پزشک تجویز شده است از عوارض آن حتما بیشتر است.»

منبع : beytoote

708
منتشر شده در1178 روز پیش