آرشیو : آ

تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه

تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه

تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه تعبیر خواب آلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب

تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب

تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب تعبیر خواب آفتابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : در قديم که برده داري مرسوم بود و افراد متمکن ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید

تعبیر خواب آفتاب،تعبیر خواب خورشید تعبیر خواب خورشید به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : در مورد آفتاب ( خورشید )  معبران اختلاف عقيده نه کلي ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن

تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن

تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن تعبیر خواب بغل کردن و در آغوش گرفتن کسی به تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی : آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب آشتی کردن ،آشتی دادن

تعبیر خواب آشتی کردن ،آشتی دادن

تعبیر خواب آشتی کردن ،آشتی دادن تعبیر خواب آشتی کردن یا آشتی دادن به روایت محمد ابن سیرین : اگر ببيند که شاهد آشتي کردن ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن

تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن

تعبیر خواب آسیاب ،آسیاب کردن تعبیر خواب آسیاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : ديدن آسياب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسي خويشتن ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان

تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان

تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آسمان تعبیر خواب آسمان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما ...

ادامه مطلب
تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه

تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه

تعبیر خواب درگاه خانه ،آستانه خانه تعبیر خواب درگاه خانه : منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوي در ، کفش کن و به هر ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار