درباره ما

سایت پرشین طب با هدف کمک به طب پزشکی و ارائه مقالات و دانستی های مناسب در تاریخ ۲۴ شهریور ۹۳ تاسیس شده است .