تعبیر خواب درخت آبنوس ، دیدن درخت در خواب

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 531
تعبیر خواب درخت آبنوس ، دیدن درخت در خواب

تعبیر خواب درخت آبنوس ، دیدن درخت در خواب

تعبیر خواب دیدن درخت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

آبنوس درختي تناور چون درخت گردو است که در پاره اي از مناطق آفريقا و نواحي هند مي رويد و چوبش به سختي و درخشان شدن مشهور است و سياهي چوب آن که بر اثر قرار گرفتن تنه درخت در آب زيبائي و برق خاصي مي يابد در شعر شاعران متقدم به ذلف يار و غيره تشبيه شده است

آبنوس در زندگي ما چوبي است محکم و گران قيمت و در خواب نيز به استحکام و قوت تعبير مي شود.

برخي از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبير کرده اند و نوشته اند، داشتن شيئي خاص از چوب درخت آبنوس که احساس کنيد به خود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد. ( تعبیر داشتن شیئی از جنس چوب آبنوس )

اگر عصايي از چوب آبنوس داشته باشيد بر مردي محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عايد ديگران مي شود متکي مي گرديد.( تعبیر خواب داشتن عصا از جنس درخت آبنوس )

اگر صندوق يا کمدي از چوب آبنوس ببينيد که در خانه شماست زني متشخص و مقتدر به زندگي شما قدم مي نهد ولي اگر آن شيئي را در جايي ناشناخته مشاهده نموديد زني با اين خصوصيات با شما برخورد مي کند. ( تعبیر خواب صندوق یا کمد چوبی از جنس آبنوس )

ديدن دري از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردي است محکم و استوار. اگر آن در بسته باشد نمي توانيد از آن مرد بگذريد و از او متنفع شويد ولي اگر باز باشد براي شما موثر و مفيد واقع مي شود. ( تعبیر خواب در از جنس چوب درخت آبنوس )

ـعبیر خواب دیدن درخت آبنوس

تعبیر خواب دیدن آبنوس به روایت محمد ابن سیرین :

اگر در خواب آبنوس ببيند دليلش مردي است سختکوش در کار خود ، محکم با اراده و خلل ناپذير ، بر سر پيمانش مي ايستد ، توانگر مي شود ، ثروت مي اندوزد ، اما با همه صفات بخيل و خسيس مي شود و چيزي از او به کسي نمي رسد . ( تعبیر خواب دیدن درخت آبنوس )

تعبیر درخت آبنوس به روایت ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب آبنوس ببيند چنانچه زن باشد همان خصوصيات مورد بالا را دارد متها با مسائلي که به زن مربوط ميشود.

تعبیر خواب دیدن درخت آبنوس به روایت امام جعفر صادق (ع ):

ديدن درخت آبنوس در خواب دلالت بر مردي دارد که صفات سختکوشي ، بر سر پيمان ماندن ، به ثروت رسيدن و غيره به او مربوط مي شود.
در اشاره امام صادق عليه السلام حرفي از بخيل و خسيس بودن به ميان نيامده است.

 

تعبیر خواب درخت آبنوس ، دیدن درخت در خواب

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب درخت آبنوس ، دیدن درخت در خواب”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار