تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 716
تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن

تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن

تعبیر خواب بغل کردن و در آغوش گرفتن کسی به تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی :

آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . ( تعبیر خواب آغوش گرفتن شهوانی )

گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کند و غالبا خوب است . ( تعبیر خواب بغل کردن غیر شهوانی )

اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و صفا و نعمت در محيط خانوادگي .( تعبیر خواب بغل کردن آشنا )

اگر نا آشنا و بيگانه اي را در آغوش گرفتيد که از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد . ( تعبیر خواب بغل کردن بیگانه جنس مخالف)

اگر يکي از آشنايان را که با شما محرم نيست در خواب در آغوش گرفتيد بين شما و يک نفر برخوردي به وجود مي آيد که نامطلوب نيست و مي تواند خير داشته باشد . ( تعبیر خواب به آغوش کشیدن آشنا نامحرم )

تعبیر بغل کردن یک ناشناس در خواب

اگر در درگاه خانه شخصي را در آغوش گرفتيد که نمي شناختيد مسافري به خانه شما وارد مي گردد و اگر در درگاه خانه اي نا آشنا و غريب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمي شناسيد کسي را در آغوش گرفتيد به سفر مي رويد . ( تعبیر خواب بغل کردن کسی در ورودی خانه )

اگر کسي ازپشت شما را بغل کرد در روزهاي آينده مورد اتهام قرار مي گيريد که براي اثبات بي گناهي خود بايد تلاش و تقلاي زيادي بکنيد . ( تعبیر بغل کردن کسی از پشت )

اگر کودکي را در آغوش گرفتيد نيازمند محبت اطرافيان خود هستيد . ( تعبیر خواب بغل کردن کودک )

اگر زني در خواب ببيند که کودک نا آشنايي را در آغوش گرفته جاري يا خواهر شوهرش از او بدگويي مي کند .

اگر در خواب ديديد که حيواني را در بغل گرفته ايد و نوازش مي کنيد با شخصي که اختلاف داريد و احتمالا بين شما خصومتي وجود دارد آشتي مي کنيد . ( تعبیر خواب بغل کردن حیوان )

در آغوش گرفتن گربه حسودي است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسي به شما حسادت مي ورزد و اگر گربه متعلق به ديگري بود شما به ديگري حسد مي ورزيد . ( تعبیر خواب در آغوش گرفتن گربه )

در آغوش گرفتن سگ نياز به وفاداري است و نشانه فقدان آن. ( تعبیر خواب بغل کردن سگ )

تعبیر خواب به آغوش کشیدن زن نا محرم

تعبیر خواب بغل کردن یا در آغوش گرفتن به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح، از وي چيز دين يابد. ( تعبیر خواب بغل کردن یک شخصیت معروف )

اگر بيند كه كودكي را در آغوش گرفت، دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود.

اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت، دليل بود كه با دشمن صلح كند. ( تعبیر خواب در آغوش گرفتن شتر )

تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب بغل کردن،آغوش گرفتن”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار