تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 698
تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه

تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه

تعبیر خواب آلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي که به دست مي آوريد مربوط مي شود چه اگر ببينيد که مثلا يک وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت به دست مي آوريد ( تعبیر خواب آلو ) ( تعبیر خوردن آلو در خواب )

اما آلوي زرد در خواب خوب نيست چون نشاني از بيماري و رنجوري استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيکو است و اين را مي گويد که شادکام مي شويد و توفيق حاصل مي کنيد . ( تعبیر خواب آلو زرد )

چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بيايد غم و اندوه است و خبر از گرفتاري مي دهد .

آلوي ترش عشق است و نوعي برخورد عاطفي حاد . ( تعبیر خواب آلو ترش )

تعبیر خواب خوردن آلو

تعبیر خواب آلو به روایت محمدبن سیرین :

اگر در خواب آلوي سرخ و سياه ببيند ، دليل بر مال و ثروت است که نصيبش خواهد شد ( تعبیر خواب آلو سیاه )

اگر دز خواب آلوي زرد ببيند ، دلالت بر بيماريي دارد که بر او و يکي از بستگان نزديکش عارض مي شود ( تعبیر خواب آلو سیاه )

اگر ببيند آلوي سرخ و سياهي به او دادند و او آن را در موقع خوردن شيرين يافت ، نشانه مال و ثروتي است که از طريقي کم زحمت برايش حاصل مي شود ( تعبیر خواب خوردن آلو شیرین )

اگر در فصل نامناسب ببيند که آلوي زرد خورد ، به غم و اندوه و مصيبت و دشمني و خصومت ميتلا مي شود البته اگر طعم آلو به دهانش ترش باشد ، از شدت مصائب کاسته مي گردد ( تعبیر خواب آلو در فصل نامناسب )

خوردن آلو در خواب همانطور که در بالا اشاره شد به موارد بسیاری دلالت داشت.

تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تعبیر خواب آلو+آلوی سرخ و سیاه”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار