تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 758
تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب

تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب

تعبیر خواب آفتابه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

در قديم که برده داري مرسوم بود و افراد متمکن کنيز و غلام نگهداري مي کردند آفتابه به کنيز و غلام و بيشتر به کنيزک تعبير مي شد ولي اکنون که برده داري مرسوم نيست مي توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که اين نيز تاويلي پسنديده نيست.

معبران گذشته نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که آفتابه اي نو و تازه در خانه دارد کنيزکي به او هديه مي شود يا از بازار مي خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنيزش بيمار مي شود.( تعبیر خواب آفتابه تازه و نو )

آفتابه وسيله اي است براي انتقال آب از حوض يا آبگير به نقطه اي دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسيله اي که بتواند جوابگوي اين نياز باشد ياري دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوي خانه و چه فرزند بيننده خواب. با اين تعريف چنانچه آفتابه اي در خواب ديديم با مراجعه به موقعيتي که در محيط خانواده داريم مي توانيم قياس کنيم که به چه کسي برمي گردد.

تعبیر خواب آفتابه مسی

تعبیر خواب آفتابه به روایت ابراهیم کرمانی :

اگر در خواب آفتابه يا آبدستان ببيند دلالت بر خدمتکاري براي او دارد. ( تعبیر دیدن آفتابه در خواب )

اگر ببيند آفتابه اش شکست يا سوراخ شد ، زنش از او جدا ميشود و يا ميميرد و اگر زن باشد عکس قضيه صادق است. ( تعبیر خواب آفتابه شکسته )

اگر ببيند از آفتابه آب ميخورد فرزندي برايش به دنيا خواهد آمد. ( تعبیر خواب آب خوردن در آفتابهآب خوردن از آفتابه )

اگر ببيند آب صاف و ذلال از آفتابه مي خورد ، فرزندي که برايش به دنيا خواهد آمد مايه رضايت خاطر و افتخارش خواهد شد. ( تعبیر خواب آب ذلال در آفتابه )

تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آفتابه+دیدن آفتابه در خواب”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار