تعبیر خواب آروغ و آروغ زدن در خواب

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 479
تعبیر خواب آروغ و آروغ زدن در خواب

تعبیر خواب آروغ و آروغ زدن در خواب

تعبیر خواب آروغ زدن به تفسیر محمد ابن سیرین :

اگر ببيند آروغ ترش و بدبو بود ، سخني بر زبان مي آورد که برايش خطر آفرين خواهد بود . ( تعبیر خواب آروغ ترش و بدبو )
اگر ببيند آروغش رنگي چون دود داشت ، سخن بي جا و بي موقع خواهد زد که باعث مي شود سرزنشش کنند و بدش را بگئيند ، سخني که در نهايت از گفتن آن پشيمان خواهد شد ( تعبیر خواب آروغ دودی )

تعبیر خواب آروغ بلند

تعبیر خواب آروغ زدن به تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر ببيند در خواب آروغ زد ، سخني از دهان او خارج مي شود که برايش احترام و حرمتي را باعث مي گردد ( تعبیر آروغ زدن در خواب )

اگر ببيند همراه آروغ غذايي هم از گلويش بيرون امد تعبيرش چنين باشد که اجلش نزديک است . ( تعبیر خواب آروغ به همراه برگرداندن غذا )

تعبیر خواب آروغ زدن بچه به روایت دکتر مدنی:

اگر دیدی بچه ی خودت اروغ میزد به چند علامت مختلف باشد اولی منفعت یافتن در مدت زمان اندک ، دومی زنان و یا دخترانی فوضول ، سومی پیدا شدن مردانی خوش اخلاق و مهربان، و آخری در خدمت گرفتن دیگران.

اگر بچه ی دیگران باشد به این نشانه است که اخبار خوشایند و خوشحال کننده ای را در مورد برخی از دوستانت خواهی شنید و آن ها را تشویق خواهی کرد.

تعبیر خواب آروغ زدن نوزاد

تعبیر خواب آروغ زدن مرده به روایت ابراهیم کرمانی:

صدای بدی که از دهان کسی که مرده خارج شود و بدانی اسمش آروغ است بیانگر نزدیک شما به زمان اجل است و باعث اتفاقات ناگهانی و ناراحت کننده ی زیادی خواهد شد محتمل است خبر مرگ کسانی را دریافت کنی که برایت عزیز و بزرگ هستند میتواند نشانه ای از جدایی عاشق و معشوق باشد و ای حتی میتواند  سبب روز بیماریهای فلج کننده ای مانند سرطان در میان خویشان شود.

 

تعبیر خواب آروغ و آروغ زدن در خواب

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آروغ و آروغ زدن در خواب”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار