تعبیر خواب آجر و دیدن آجر در خواب

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 554
تعبیر خواب آجر و دیدن آجر در خواب

تعبیر خواب آجر و دیدن آجر در خواب

تعبیر خواب آجر به تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی :

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نيز عواملي که مي توانند موجب تقويب مباني حيات يا فکر باشند به شکل آجر مجسم مي شوند و شکل مي گيرند.

داشتن آجرهاي زياد نشان آن است که به کار و شغل و زندگي خود اعم از خانوادگي و اجتماعي و شغلي دلگرم و اميدوار مي شويد. ( تعبیر خواب آجر داشتن و آجر های زیاد در خواب )

داشتن آجرهايي به دو رنگ سفيد و سرخ گوياي آن است که در کار خويش تلون و تشتت داريد اما اين ترديد به پيروزي مي انجامد. ( تعبیر خواب آجر دو رنگ )

آجر روي هم چيدن نيکو است. اگر ديگري آجر مي چيند و شما احساس مي کنيد که او براي شما کار مي کند از جانب شخصي که تدبير و قدرت دارد تقويت مي شويد. ( تعبیر خواب آجر چیدن و آجر چینی در خواب )

اگر شما براي ديگري آجر حمل مي کنيد يا روي هم مي چينيد از جانب شما ديگري تقويت مي شود. ( تعبیر حمل آجر در خواب )

مشاهده آجر شکسته در خواب سستي در کار است. اگر خودتان آجرهايي را که داريد مي شکنيد به ويراني کار خويش اقدام مي کنيد. ( تعبیر خواب آجر شکسته و شکستن آجر در خواب )

روي هم رفته ديدن آجر در خواب بد نيست مگر اين که به صورت آوار روي سر شما بريزد که در چنين حالتي بهتر است در جريان روزهاي آينده از برخوردهاي تند با ديگران دوري بجوييد.

به هر صورت در نظر داشته باشید که آجر در خواب میتواند به اشکال مختلفی تصور شود . مثلا به صورت تکه سنگ یا بلوک یا هر چیز دیگری . این برداشت بیننده خواب است که در ذهنیت او ، آن جسمی که در خواب دیده است را آجر پندارد.

تعبیر دیدن آجر در خواب

تعبیر خواب آجر و دیدن آجر در خواب

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آجر و دیدن آجر در خواب”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار