تعبیر خواب آبله ،تاول و زگیل

مجموعه: آ, تعبیر خواب تعداد بازدید: 501
تعبیر خواب آبله ،تاول و زگیل

تعبیر خواب آبله ،تاول و زگیل

تعبیر خواب آبله ، زگیل و تاول به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل تاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است .

در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد . ( تعبیر خواب آبله زدن روی پوست )

چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد .( تعبیر خواب آبله زدن روی کل بدن )

آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.آبله در پا کسالت است و خستگي. ( تعبیر خواب آبله یا تاول یا زگیل بر روی صورت ، سینه و پا )

تعبیر خواب زیگیل زدن

تعبیر خواب آبله یا تاول به تفسیر محمدبن سیرین :

اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد ، دلالت بر افزايش مال دارد.
اگر ببيند که آبله بر تن خود اوست ، به قدر آبله اي که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست مي يابد و به خواسته هايش نيز ميرسد.

تعبیر خواب تاول و زگیل به روایت ابراهیم کرمانی :

توضيح کرماني که در تعبيرهاي ديگر به آن اشاره نرفته ، اين است که مال به دست آمده حرام است.

تعبیر خواب آبله ، زگیل یا تاول به روایت امام جعفر صادق (ع) :

تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه است :
نخست افزايش مال.
دوم زن گرفتن.
سوم آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، …).
چهارم روا شدن حاجت.
و پنجم ، ايمن شدن از ترس و بيم نگراني.

تعبیر تاول زدن بدن در خواب

تعبیر خواب آبله ،تاول و زگیل

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب آبله ،تاول و زگیل”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار