تسلط در ریاضی ریشه در دوران جنینی دارد

مجموعه: اختصاصی سایت تعداد بازدید: 362
تسلط در ریاضی ریشه در دوران جنینی دارد

تسلط در ریاضی ریشه در دوران جنینی دارد

اگر در جمع و ضرب کردن مشکل دارید می توانید تقصیر را گردن مادرتان بیندازید، کمبود شدید هورمون تیروکسین در بدن مادران باردار باعث می شود که عملکرد کودک در امور مربوط به فراگیری و تسلط در علم ریاضیات دو برابر شود. هورمون تیروکسین در رشد مغز نقش مهمی دارد و در دوران بارداری از مادر به جنین منتقل می شود.

محققان معتقدند که جنین در ابتدای دوران بارداری هنوز توانایی تولید تروکسین را ندارد و به همین دلیل از این جهت به مادر وابسته است. اما متاسفانه تحقیقات نشان داده که تعداد زیادی از مادران باردار با کمبود این هورمون مواجه هستند. در تحقیقی که روی حدود ۱۲۰۰ کودک از زمان جنینی تا زمان ورود به مدرسه انجام شده است سطح هورمون تیروکسین در زمان بارداری مادر و ارتباط آن با نمرات کودک در دروس ریاضیات و زبان در سن ۵ سالگی مورد بررسی قرار گرفت.

این تحقیق نشان داد کودکانی که در رحم مادر مقدار کمی تیروکسین در اختیار داشتند نسبت به دیگران نمرات پایینی در درس ریاضیات به دست آوردند. جالب است که سطح هورمون ها ارتباطی با نمرات درس زبان نداشتند. یکی از دست اندرکاران این پژوهش معتقد است که شاید علت این امر، این باشد که توانایی مادر درس زبان تا حد زیادی به شیوه های تربیتی بستگی دارد در حالی که توانایی مادر ریاضیات به شکل مستقیمی با تکامل مغز در ارتباط است.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تسلط در ریاضی ریشه در دوران جنینی دارد”

قالب تفریحی
رفتن به نوار ابزار